MANIFIESTUA ezagutu eta parte hartu!

Elikagaien xahuketaren aurkako Euskadiko plataforma

Elikagaien xahuketaren aurkako Euskadiko plataformak FORO bat izan nahi du instituzioek, erakundeek, elkarteek eta abarrek beren iritziak partekatzeko. Horrela, modu boluntario eta parte-hartzailean, ekimenera batuko dira, eta gai izango dira Jarduketa Planean proposatzen diren jarduketak diseinatu eta ezartzeko. PLATAFORMAN PARTE HARTU

Plataforman parte hartzen duten erakundeek konpromiso hauek hartzen dituzte: - Euskadiko administrazioei aholkularitza eta laguntza ematea elikagaien xahuketan jarraitu behar diren politiken inguruan.  - Eragile garrantzitsu moduan jardutea gizartearen eta inplikatutako erakundeen sentsibilizaziorako, elikagaien xahuketaren eraginaren inguruan kontzientzia pizte aldera.  - Ekintza Planaren prestaketan parte hartzea, baita egokitzat jotzen diren ekimenen ezarpenean ere.

ELIKAGAIEN XAHUKETAREN AURKAKO EUSKADIKO PLATAFORMAN PARTE HARTU NAHI DUZU?

sinatu MANIFESTUA: ESAN EZETZ ELIKAGAIEN XAHUKETARI. Hartara, bete inprimaki hau:

ZERGATIK ATXIKI?

Elikagaien Xahuketaren aurkako Euskadiko Plataforma elikagaien xahuketaren aurkako ahaleginak bildu eta konpromisoa hartu nahi duten erakunde eta pertsona partikularren sarea da.

ZER ESKEINTZEN DUGU?

Partikularrei informazioa eta tresnak eskainiko zaizkie elikagaien xahuketaren aurkako euren konpromisoa gara eta aktiba dezaten.

Erakundeek elikagaien xahuketaren aurka diharduen sare batean hartuko dute parte (ikusi adierazpena) eta modu aktiboan arituko dira, preskriptore gisa, Plataformak sustatzen dituen kanpainetan.

ERAKUNDEAKDATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA
Tratamenduaren helburua: Zurekin kontaktua eta komunikazioa mantentzea eta egindako online eskaerak kudeatzea.
Eskubideak: hala dagokionean, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, datuen eramangarritasuna eskatu, tratamendua mugatu eta erabaki automatizatuen xede izan daiteke, gure pribatutasun-politikan ikus daitekeen informazio gehigarri eta osoan zehazten den bezala.

INFORMACION BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable: ELIKA FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
Finalidad del tratamiento: Mantener el contacto y la comunicación con usted y gestionar las peticiones on-line realizadas.
Derechos: Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, pedir la portabilidad de los datos, limitar el tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se detalla en la información adicional y completa que puede ver en nuestra política de privacidad.

PARTIKULARRAK

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: ELIKA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA
Tratamenduaren helburua: Zurekin kontaktua eta komunikazioa mantentzea eta egindako online eskaerak kudeatzea.
Eskubideak: hala dagokionean, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurkaratu, datuen eramangarritasuna eskatu, tratamendua mugatu eta erabaki automatizatuen xede izan daiteke, gure pribatutasun-politikan ikus daitekeen informazio gehigarri eta osoan zehazten den bezala.

INFORMACION BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable: ELIKA FUNDACIÓN VASCA PARA LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
Finalidad del tratamiento: Mantener el contacto y la comunicación con usted y gestionar las peticiones on-line realizadas.
Derechos: Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, pedir la portabilidad de los datos, limitar el tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se detalla en la información adicional y completa que puede ver en nuestra política de privacidad.

You don't have permission to register